Lễ trao học bổng Phuc’s Fond 11.2020

Bài viết được lấy từ trang web: thuathienhue.gov.vn . Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu tác giả không đồng ý cho chúng tôi chia sẻ bài viết này. Chân thành cám ơn.  On November 25th, Phuc’s Fond scholarship awarding ceremony was jointly held by Phuc’s Fond Charity and Hue University. On this occasion, 93 scholarships including 8 full scholarships (VND 10 million); 11 partial scholarships (VND 5 million); 51 allowance scholarships (VND 2 million) and 23 “Light up your dream” scholarships (VND 6 million) were awarded to studious students from disadvantaged background. The total scholarship value is VND 375 Đọc tiếp