AI MUA NỤ CƯỜI XUÂN MÌNH BÁN CHO

NHỮNG GÓI QUÀ XUÂN NGHĨA TÌNH VỪA GÓI XONG. GIÁ TRỊ MỖI SUẤT QUÀ LÀ 800.000 VNĐ. GỒM 600.000 VNĐ HÀNG HÓA VÀ 200.000 VNĐ TIỀN MẶT. RIÊNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG MIỀN NÚI NHƯ A LƯỚI, NAM ĐÔNG, QUẢNG NAM THÌ CÓ THÊM 1 CÁI CHĂN BÔNG.

MÌNH VẪN CÒN THIẾU THÊM 1 ÍT CHĂN BÔNG CHO BÀ CON MIỀN NÚI. CẦN LẮM MỘT CHÚT TÌNH THƯƠNG CỦA QUÝ TẤM LÒNG NHÂN ÁI, ĐỂ SƯỞI ẤM NHỮNG PHẬN ĐỜI BẤT HẠNH. 1 CÁI CHĂN BÔNG DÀY ẤM TRỊ GIÁ 150.000 VNĐ = 7 USD