CẦN NGƯỜI TÀI TRỢ CHO CHƯƠNG TRÌNH TRAO CƠM ĐẾN BỆNH NHÂN

Tuy được xem như một Tổ chức từ thiện Phi Chính Phủ (NGOs), thế nhưng những hoạt động của chúng tôi vẫn luôn cần sự chung sức của những tấm lòng nhân ái và quý Mạnh Thường Quân khác. Đặc biệt là những chương trình hoạt động định kỳ hàng tháng.

Tháng 6 và tháng 7 đã có người tài trợ cho NGÀY GIA ĐÌNH tại Viện dưỡng lão Diệu Viên và Trung tâm khuyết tật Long Thọ. Nhưng chương trình trao cơm cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Trung Ương Huế chưa có nhà tài trợ. Với chi phí là 6.000.000 vnđ/tháng. Quý vị có thể “bao trọn gói” hay đóng góp một phần của chương trình tùy vào khả năng và tùy duyên của quý vị.

Chúng tôi đang cần lắm sự trợ duyên và chia sẻ của những tấm lòng nhân ái để thực hiện và duy trì hoạt động nhân văn này.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục