QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Quỹ Từ Thiện Phuc's Fond do ông Nguyễn Quang Phục hiện đang định cư và sinh sống tại Nauy khởi xướng.

Họat động cá nhân

Ông N.Q.Phục

Ông N.Q.Phục

– Năm 1991, quỹ được thành lập từ những đồng tiền tiết kiệm do chính anh, bạn bè và các thành viên trong gia đình đóng góp. Mục đích ban đầu của quỹ là hổ trợ học sinh nghèo hiếu học, đồng thời gíup quý sư cô tại nhà trẻ Đức Sơn trong việc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi.

-Từ năm 2000, Phuc’s Fond nhận được sự hổ trợ và hợp tác của quý đồng nghiệp trường Liland, thành phố Bergen, Nauy. Ngoài quý thầy cô, còn có các em học sinh tích cực đóng góp thông qua các chuơng trình từ thiện tại trường.

-Từ năm 2005, Phuc’s Fond được một số công ty, tổ chức, cá nhân nhận lời tài trợ hằng năm.

Tổ chức từ thiện quốc tế

Phuc's Fond

Phuc’s Fond

– Ngày 20.10.2011, sau cuộc họp mở rộng cùng 20 đồng nghiệp trường Liland, quỹ từ thiện Phuc’s Fond chính thức được thành lập theo đúng luật pháp hiện hành của Nauy.

– Năm 2011, nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond được thành lập. Thành viên của nhóm bao gồm những sinh viên được Phuc’s Fond cấp học bổng định kì hằng năm. Nhóm có nhiệm vụ trực tiếp tổ chức và thực hiện những hoạt động từ thiện của Phuc’s Fond tại Thừa Thiên Huế.

– Ngày 29.3.2013 Phuc’s Fond chính thức được chính phủ Việt Nam công nhận là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận, họat động trên khắp địa bàn Thừa Thiên Huế và các tỉnh Miền Trung.

Hơn 23 năm qua, Phuc’s Fond đã dành khoảng hơn 16 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện. Biết bao mảnh đời bất hạnh, bao hoàn cảnh khó khăn, bao học sinh, sinh viên…đã và đang được quỹ Phuc’s Fond kịp thời giúp đỡ. Chừng ấy năm xây dựng Phuc’s Fond đã dần trở thành một người bạn tin yêu, luôn đồng hành với những mảnh đời bất hạnh.