SỨ MỆNH

Người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh và sinh viên vượt khó là những đối tượng được Phuc’s Fond quan tâm, giúp đỡ.

Họat động định kì hằng năm

  • Chăm sóc và tổ chức các hoạt động thường kỳ tại các cơ sở từ thiện.
  •  Trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học hàng năm.
  • Thăm viếng và hỗ trợ các hộ nghèo khó khăn hàng tháng.
  • Xây nhà tình thương cho các hộ nghèo.
  • Tổ chức tết Trung thu cho trẻ em mồ côi và gia đình khó khăn.
  • Tổ chức đón tết, ngày quốc tế thiếu nhi.
  • Chương trình xuân cho người nghèo hàng năm.
  • Những chuyến đi mang theo yêu thương đến đồng bào nghèo khó.

Hỗ trợ những trường hợp khẩn cấp

  • Giúp các hoàn cảnh neo đơn, bất hạnh, có tiền điều trị hay cần phẫu thuật cấp thời.
  • Tổ chức những chuyến cứu trợ đồng bào trong các vùng miền do bị ảnh hưởng thiên tai.

Và còn nhiều dự án khác mà Phuc’s Fond đã, đang, và sẽ thực hiện….