THANKS GIVINGS, GÓP CHÚT TÌNH ĐẦU TIÊN CHO CÁC EM HỌC SINH NGHÈO

Lầu đầu tiên trong đời đến Mỹ đúng vào dịp lễ Tạ Ơn – Thanks givings. Tuy hàng quán và các siêu thị đều đóng cửa, nhưng luật không áp dụng hay làm khó lão Cái Bang. Trước khi hai vợ chồng đứa bạn đãi tiệc mình ra điều kiện:
– Trước khi mình dự tiệc chung với gia đình, Be Nguyen mua giúp mình vài xấp bao lì xì do các em học sinh nghèo của Phuc’s Fond tự vẽ….
Chưa giải thích hết câu, bạn ấy đã mua 10 xấp và gửi cho mình 100 usd. Cám ơn bạn đã mua mì xưa và luôn hỗ trợ Phuc’s Fond không điều kiện.
Số tiền bán bao lì xì này sẽ mua học cụ, áo quần cho các em học sinh nghèo vào mùa khai giảng.

Mong sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái mua bao lì xì nhằm trợ duyên cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục