THẦY

– “Khoảnh khắc hiện tại là lúc duy nhất chúng ta có thể kiểm soát. Để rồi mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình: Tôi thật sự muốn gì? Trở thành người thành công số 1? Hay đơn giản là người hạnh phúc? Để thành công, bạn có thể phải hi sinh hạnh phúc của mình. Bạn có thể trở thành nạn nhân của thành công, nhưng bạn không bao giờ là nạn nhân của hạnh phúc.”
THÍCH NHẤT HẠNH.