THÔNG BÁO: GIA HẠN THỜI GIAN NỘP ĐƠN HỌC BỔNG

Ngày 16/8/2021 vừa qua, Phuc’s Fond có thông báo về chương trình học bổng của Phuc’s Fond năm 2021 – 2022, qua đó thông báo có ghi hạn chót nộp đơn là ngày 30/9/2021.
Nhưng vì trong mùa dịch bệnh, các trường và cơ sở Giáo Dục bị đóng cửa do ảnh hưởng lệnh giãn cách cộng đồng. Hiểu được nổi khó khăn của các em khi nộp hồ sơ hay cập nhật các giấy tờ liên quan, vì vậy chúng tôi xin thông báo là sẽ gia hạn nộp đơn cho đến ngày 10/10/2020.