VẪN CÒN MỘT CHÚT “VẤN VƯƠNG” TRONG LÒNG

Sau hai tuần kêu góp cho hơn 2.500 suất quà, chuẩn bị chương trình Trung Thu cho hơn 2.500 em mồ côi, khuyết tật, nghèo khó, tại hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Ngoài những phần quà Trung Thu, dự tính hơn 75 em có hoàn cảnh khó khăn nhất, sẽ có thêm suất học bổng tiếp sức đến trường với giá trị 500.000 vnđ/suất.
Lời nguyện cầu của mình đã được quý anh chị em, quý tấm lòng nhân ái lắng nghe, nên 2.136 suất quà đã được quý ân nhân cùng chung sức gom góp cho chương trình, như Danh sách của quý ân nhân đóng góp: https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2185694118278009.
Sau đó chúng tôi vui mừng đón nhận thêm một số đóng góp như sau:
Từ Thụy Điển chúng tôi ghi nhận có thêm 181 suất quà gồm:
Chị Mary Truong và giá đình 1.450 Sek
Chị ThThuy Le 200 Sek
Mary Truongong 300 Sek
Chị Thuyet NguyThThuy Lek
Chị Kim HanNga Truong Sek
Chị NuoiThuyet Nguyen
Chị Van Anh Kim Hang Dangk
Chị Bao ChaNuoi Tran00 Sek
Anh NgVan Anh NguyenSek
Anh HenryBao Chau Huynh
Anh Dung TruNguyet Dinhek
Chị Phan Hong Hoa thấy tội nên tặDung Truongsuất
Chị Hien NPhan Hong HoaCAD = 24 suất
Chị Phuongj Le 500.000 Hien Nghi PhanTổng cả trước lẫn sau lPhuongj Leuất.
Như vậy là còn thiếu 132 suất quà nữa là tràn đầy ước nguyện.
Cũng nên nói thêm, ngòai đóng góp và thu nhặt lon, chai bia để đổi, cũng như vận động bạn bè, người thân quen nên em Mạnh Nguyễn đã hỗ trợ 250 suất quà Trung Thu Mạnh Nguyễn và 20 suất trong số 75 suất học bổng TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG, mục đích là trợ duyên và giúp cho những em mồ côi, khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thêm phương tiện và động lực đến trường. Mong lắm 132 suất quà Trung Thu và 50 suất học bổng còn lại sẽ được quý tình yêu trợ duyên cho.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục