Ngôn ngữ : ENGLISH | NORSK

< >
Quỹ Từ Thiện Phuc's Fond do ông Nguyễn Quang Phục hiện đang định cư và sinh sống tại Nauy khởi xướng. Phuc’s Fond được chính phủ Nauy và Việt Nam công nhận là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận, họat động trên khắp địa bàn Thừa Thiên Huế và các tỉnh Miền Trung.
Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, học sinh và sinh viên vượt khó là những đối tượng được Phuc’s Fond quan tâm, giúp đỡ. Các họat động định kì diễn ra xuyên suốt trong năm. Ngòai ra, Phuc’s Fond còn hỗ trợ những trường hợp cần sự giúp đỡ khẩn cấp. Và còn nhiều dự án khác...
Hơn 20 năm qua, Phuc’s Fond luôn tự hào là nhịp cầu kết nối đáng tin cậy, mang yêu thương của quý vị đến đồng bào khó khăn. Thiết tha mong ước được quý vị đồng hành cùng Phuc’s Fond, thực hành hạnh từ bi thương người, mang niềm vui cho những ai đang còn thiếu duyên, kém phước.
ỦNG HỘ