BÀN GIAO NHÀ TÌNH THƯƠNG

Bài viết được lấy từ trang web: thuathienhue.gov.vn . Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu tác giả không đồng ý cho chúng tôi chia sẻ bài viết này. Chân thành cám ơn. According to Decision No. 1405/QD-UBND dated June 9th, 2021 of Chairman of the People’s Committee of Thua Thien Hue province, Phuc’s Fond Charity Foundation (Norway) will build 05 compassion houses for disadvantaged families in Phu Loc, Nam Dong and A Luoi district. With the total grant of VND 310.000.000 (USD 13.478 – thirteen thousand, four hundred seventy-eight United States dollar), the non-project assistance aims to help Đọc tiếp