Tổ chức

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, Phuc’s Fond đã kết nối cộng đồng người Việt và bạn bè ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, Phuc’s Fond đã xây dựng một đội ngũ những tình nguyện viên năng động, đầy nhiệt huyết.

Đại diện Phuc’s Fond tại 7 quốc gia, 60 tình nguyện viên trên khắp các tỉnh miền Trung, Việt Nam

Phuc’s Fond là một tổ chức từ thiện quốc tế, vận hành dưới sự chỉ đạo và điều hành của Trưởng Ban Điều Phối.

Đại diện Phuc’s Fond tại Việt Nam là người đại diện về mặt pháp lí, trực tiếp tham gia và giám sát mọi họat động của quỹ từ thiện.

Sơ đồ tổ chức Phuc's Fond

Sơ đồ tổ chức Phuc’s Fond

Đại diện Phuc’s Fond tại các quốc gia, tỉnh thành, họat động như một đơn vị độc lập, có nhiệm vụ kêu gọi nguồn tài chính, hỗ trợ các họat động từ thiện.

Những họat động của Phuc’s Fond tại Việt Nam do các tình nguyện viên trong nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond đảm nhận và thực hiện.

Leave a Reply