HỌC BỔNG THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

15/06/2020, Nguyễn Quang Phục.  Mặc dù bận rộn với cuộc sống mưu sinh, nhưng quý anh chị em thành viên trong Ban giáo dục Phuc’s Fond, vẫn cô gắng sắp xếp thời gian tốt nhất có thể, nhằm tiếp tục rong ruỗi trên các nẻo đường từ thành thị đến nông, có những chuyến viếng thăm và trao học bổng Thắp Sáng ước Mơ, đến với các em học sinh nghèo, tạo điều kiện cho các em có những ngày nghỉ hè nhiều niềm vui. Học bổng « THẤP SÁNG ƯỚC MƠ » nhằm tạo điều kiện cho những em học sinh Đọc tiếp