ĐÃ TÌM ĐƯỢC NGUỒN NƯỚC

Sau hơn 1 tuần khoan tìm nguồn nước. Với sự cần mẫn của những người thợ, với tâm từ bi của những nhà tài trợ, với ước nguyện của đồng bào ở vùng cao biên giới… Mũi khoan đã chạm được mạch nước. Không bao lâu nữa, hệ thống nước sạch cộng đồng sẽ hoàn thiện, đem nguồn nước sạch về tắm mát và xoa dịu một phần khó khăn của đồng bào dân tộc tại bản Ka Túp – Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đang phải đối diện.