ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH

Sau hơn 3 năm mới có cơ hội gặp gỡ những người con tinh thần của tổ chức Phuc’s Fond. Có em đã tham gia hoạt động với nhóm hơn 6 năm rồi, nay mới lần đầu được gặp. Cám ơn cơ duyên và cuộc đời đã cho mình những “mối tình” tuyệt đẹp.