TỔNG HỢP 2 HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH CỘNG ĐỒNG VÀ 5 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG, ĐƯỢC ĐI VÀO XỬ DỤNG TRONG NĂM 2022

Như thông báo của Phuc’s Fond về: CHƯƠNG TRÌNH XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG VÀ HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH CỘNG ĐỒNG NĂM 2021 đã được đăng vào ngày 5/5/2022:
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2063019847212104
Lần lượt trong thời gian qua, chúng tôi nhận được khá nhiều thông tin, giới thiệu các hoàn cảnh khó khăn, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của một “ứng cử viên” cho chương trình xây nhà TÌNH THƯƠNG. Sau những chuyến viếng thăm và khảo sát thực tế tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, lần lượng những hộ và địa phương được chúng tôi chọn lựa như sau:

A)KHOAN VÀ XÂY HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH CỘNG ĐỒNG

1-Hệ thống nước sạch số 1:
Tại thôn A La, Xã A Ngo: Đây là một xã miền núi thuộc huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị.
Hệ thống nước sạch sẽ được phụ vụ cho 104 hộ với hơn 500 nhân khẩu. Với độ sâu giếng khoan từ 90 m – 120 m, có hệ thống bể chứa, lọc, nguồn điện và mái tôn bảo quản.
Chi phí theo văn bản hợp đồng là 70.000.000 vnđ – 75.000.000 vnđ
Chị Sen Nguyen tài trợ 100% chi phí xây dựng.
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2080690738778348
Đã khởi công xây dựng vào ngày 24/4/2022

2-Hệ thống nước sạch số 2:
Tại thôn Cu Tài 2, xã A Bung, huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị.
Hệ thống nước sạch cộng đồng này sẽ phục vụ cho 105 hộ gia đình với hơn 500 nhân khẩu đang sống tại đây sử dụng. Sẽ được khoan với độ sâu giếng khoan từ 90 m – 120 m, có hệ thống bể chứa, lọc, nguồn điện và mái tôn bảo quản.
Chi phí theo văn bản hợp đồng là 70.000.000 vnđ – 75.000.000 vnđ
Anh Chương Jôn Đặng và công ty SaiGon Service tài trợ 100% chi phí xây dựng
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2082247351956020
Đã khởi công xây dựng vào ngày 24/4/2022

B) NHỮNG CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG

1-Hộ bà: Hộ mệ: Nguyễn Thị Phi (84 tuổi).
Địa chỉ thường trú: Thôn Đông Lưu, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc.
Căn nhà sẽ được xây dựng mới hoàn toàn.
Chí phí xây dựng dự chi 65 – 70.000.000 VNĐ
Anh Chương Jôn Đặng và Công ty SaiGon Service tài trợ 100% chi phí xây dựng
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2070569439790478
Đã khởi công xây dựng vào ngày 9/4/2022

2- Hộ bà: Hồ Thị Thanh (sinh năm 1943), dân tộc Pa Cô.
Địa chỉ: Thôn 2, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Căn nhà sẽ được xây dựng mới hoàn toàn.
Chí phí xây dựng dự chi 65 – 70.000.000 VNĐ
Chị Kristin Nguyen tài trợ 100% chi phí xây dựng
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2075597405954348
Đã khởi công xây dựng vào ngày: 19/4/2022

3-Hộ bà: Hồ Thị Xuân (sn1952).
Địa chỉ: Thôn A Rông dưới, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
Căn nhà sẽ được xây dựng mới hoàn toàn.
Chi phí xây dựng dự chi là: 65 – 70.000.000 VNĐ
Anh Bruce Doan tài trợ 100% chi phí xây dựng
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2083958365118252
Đã khởi công xây dựng vào ngày 24/4/2022

4-Hộ Bà: Huỳnh Thị Mà (sinh ngày 12/3/1964). Dân tộc: Cơ Tu.
Địa chỉ thường trú: Thôn 7, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chồng của bà tên là: Hồ Văn Lai, sinh năm 1951 (71 tuổi).
Căn nhà sẽ được xây dựng mới hoàn toàn
Nhà tài trợ: Chị Cindy Pham và Quý MTQ của Phuc’s Fond (Bang Suong Nguyen; NhuPhan Nguyen và Xuân Ý Nguyễn)
Chi phí xây dựng dự chi là: 65 – 70.000.000 VNĐ
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2093014874212601
Đã khởi công xây dựng ngày 28/4/2022

5-Hộ em: Hộ em: Hoàng Sơn (sinh ngày 30/10/1974).
Địa chỉ thường trú: Thôn 4, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Vợ của em Sơn tên là: Dương Thị Xuân (Sinh ngày 15/1/1970)
Căn nhà sẽ được xây dựng mới hoàn toàn
Nhà tài trợ: Kirsten Lampe và cô Christine F. Lampe. Căn nhà được mang tên là: Hanna hus
Chi phí xây dựng dự chi là: 65 – 70.000.000 VNĐ
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2102895873224501
Dự kiến khởi công xây dựng vào ngày 17/5/2022

Thay mặt ban điều hành quỹ từ thiện Phuc’s Fond, kính cám ơn quý Mạnh Thương Quân, quý nhà tài trợ, đã luôn quan tâm, ưu ái và trợ duyên cho Phuc’s Fond, để những căn nhà TÌNH THƯƠNG và Hệ thống nước sạch, không ngừng hình thành và phát triển, làm nơi che nắng, trú mưa và cung cấp nguồn nước sạch cho những phận đời bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục