Cần nhà tài trợ ngày gia đình cho việc dưỡng lão Diệu Viên và trung tâm khuyết tật Long Thọ

Biết rằng sau Tết ai ai cũng khó khăn và hầu bao cạn kiệt. Nhưng các Mệ ở viện dưỡng lão Diệu Viên và các em khuyết tật Long Thọ vẫn đang cần tình yêu thương và sự đồng cảm của những tấm lòng nhân ái, để cuộc sống của họ thêm phần ý nghĩa.

Ngày GIA ĐÌNH mang lại cho các cụ và các em niềm vui, không khí đoàn viên gia đình và đặc biệt được sống trong những khoảnh khắc ấm áp tình người và sự đồng cảm.

Phuc’s Fond đang cần lắm sự chung sức của quý mạnh thường quân, để ngày GIA ĐÌNH được tiến hành tổ chức định kỳ, nhằm mang lại niềm vui cho nhưng phận đời bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.