ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUẢNG TRỊ ĐƯA TIN VỀ HOẠT ĐỘNG “ĐÔNG ẤM CHO EM” CỦA PHUC’S FOND VÀO NGÀY 14/9/2022

Nếu có sự lựa chọn, thì sự lựa chọn duy nhất của chúng tôi là nơi đâu còn khó khăn, còn có những phận đời bất hạnh đang cần cưu mang và hỗ trợ, thì ở đó sẽ có sự hiện diện của Phuc’s Fond khi chúng tôi có thể…Tuy đời sống của đồng bào ngày mỗi được cải thiện, thế nhưng vẫn còn đâu đó, những số phận bần hàn, khó khăn trong xã hội đang cần lắm sự yêu thương và đồng cảm của những tấm lòng nhân ái. Phuc’s Fond luôn mãi là nhịp cầu đồng cảm đáng tin cậy, để quý ân cùng chúng tôi cùng đồng hành, nhằm xoa dịu một phần nổi đau của những phận đời còn khốn khó.

Cám ơn anh chị Trâm – KKy Nguyenvà quý ân nhân trong cộng đồng người việt tai Hampton – Virginia đã mang Đông ấm đến đồng bào tại ĐaKrông, Quảng Trị.