DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN HỖ TRỢ EM CAO THỊ LAN

Có những niềm vui chợt đến quá bất ngờ, để rồi bạn không còn ngôn từ để diễn đạt, mặc cho những dòng nước mắt chảy, để lòng mình cảm nhận hạnh phúc, niềm vui.

Cám ơn quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái đã lắng nghe lời nguyện cầu của mình để giúp em Cao thị Lan:
https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2001050583409031
Bài viết chưa “ráo mực” mình đã ghi nhận những yêu thương như sau:
Chị Kate Nguyen 1.000.000 VNĐ
Chị Thu Trang 1.000.000 VNĐ
Chị ThThuy Le 200 Sek = 500.000 VNĐ
Chị Nga Hoang 500.000 VNĐ
Chị Hong Nguyen 200 USD
Chị Cam Thi Tran 50 USD
Anh Dung Truong 500 Sek = 1.250.000 vnđ
Chị Thuy Nguyen 300.000 VNĐ
Chị Tam Vu 500.000 VNĐ
Chị Phan Thị Hường 300.000 VNĐ
Chị Cindy Pham 100 NZD
Chị Đàolê NI 200.000 VNĐ
Anh Mạnh Nguyễn 100 CAD
Anh De Nguyen 100 CAD
Em dâu của Ri Hoang Le và Mẹ Hoa 3.000.000 VNĐ
Chị Mo Bui 200 Sek
Chị Nhan Bui 200 Sek
Chị Matthar Truong 200 Sek
Chị Mai Nguyen 500 Nok
Chị Tuyet Linh Tran 100 USD
Chị Phan Thị Tien 1.500.000 VNĐ
Một ân nhân dấu tên 200.000 VNĐ
Chị Hien Nghi Phan 50 CAD
Chị Tram Kim Le 100 AUD
Cô bạn thời thơ ấu 100 CAD
Chị KieuMy T Nguyen 150 USD
Anh chị Anh Nguyen 500 USD
Chị Huyen Tran 500 Sek
Anh Henry Harry 200 Sek
Chị Van Phan 100 CAD
Chị Phan Hong Hoa 1.000.000 VNĐ
Chị Mary Pham 1.000.000 VNĐ
Chị MeWe Muoi Tran 300 USD
Em Ngoc Trinh 200.000 VNĐ
Chị Tuyet Phan 500.000 VNĐ
Hiện đã nhận được: 58.500.000 VNĐ
Ước mong sao sẽ nhận được nhiều yêu thương hơn nữa.

Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục