GIỌT NƯỚC MẮT…

Chúng tôi tiếp tục cần mẫn, mang theo yêu thương của những “mối tình đồng cảm”, nhằm xoa dịu một phần nổi đau của những phận đời còn bất hạnh.
-“Chị ơi! Thôi đừng khóc nữa, còn có chúng tôi khi chị đang cần”.
Hình vừa nhận được từ các em thành viên, sau khi thăm và trao quà hàng tháng đến các hộ nghèo của Phuc’s Fond. Chị Ni là con gái của bà Hồ Thị Thụy hiện nay đã 88 tuổi. Với sự bảo trợ của chị Mai Nguyen, bà Thụy đã được Phuc’s Fond thăm và trao quà hàng tháng đã suốt 7 năm qua.