PHUC’S FOND TỔ CHỨC QUYÊN GÓP TIỀN TẠI TRƯỜNG LILAND

Theo truyền thống, thì hàng năm trường Liland Skole tổ chức quyên góp cho Phuc’s Fond. Nhưng hai năm qua, do dịch bệnh Covid-19, nên trường tạm ngừng tổ chức. Năm nay khi điều kiện cho phép, truyền thống ấy lại được tiếp tục, thứ tư ngày 1/6/2022 trường Liland sẽ tổ chức ngày quyên góp cho quỹ từ thiện Phuc’s Fond. Chúng tôi cần 400 – 500 cái chả giò. Mong lắm quý chị, quý tấm lòng nhân ái ở Bergen và phụ cận, nếu ai có điều kiện, khả năng và thời gian thì vui lòng giúp cho. Nếu được em/anh sẽ đến nhận tại nhà của quý chị tối thứ ba ngày 31/5/2022.

Thay mặt Phuc’s Fond, kính cám ơn quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái nhiều lắm.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục
PS: Quý chị giúp được bao nhiêu cái, xin vui lòng comment phía dưới, để quý chị khác còn biết mà “Liệu cơm gắp mắm”. Xin kính cám ơn quý chị nhiều.