Gõ cửa xin “Tết”

Năm ni cũng như mấy năm tê
Gõ cửa để xin “Tết” từng nhà
Giúp cho những phận đời khốn khó
Có chút tình Xuân đón Tết về

Nếu anh có tần ngần gỏ cửa
Xin em chớ giận hờn oán trách nghe em
Anh cũng chỉ là người đi góp nhặt
Chút yêu thương để san sẻ tình người.