MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

– Nhân mùa Giáng sinh và một năm mới sắp đến. Xin được mạn phép Thay mặt Ban Điều Hành Quỹ Từ Thiện Phuc’s Fond chúng tôi kính chúc:
– I anledning jul og det kommende nye året. Vennligst la oss, på vegne av styret i Phuc’s Fond Charity, ønske:
– On the occasion of Christmas and the coming new year. Please allow us, on behalf of the Board of Phuc’s Fond Charity, to wish:
– Kính chúc quý ân nhân một mùa Giáng sinh an vui và một năm mới tràn đầy ước nguyện.
– Vi ønsker alle våre venner en God Jul og et riktig Godt Nytt År
– We wish you a merry Christmas and a Happy New Year
– Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une très Bonne Année
Phuc’s Fond:
– Cám ơn quý ân nhân đã, đang và sẽ luôn cùng chúng tôi đồng hành, giúp người để lan tỏa yêu thương.
– Tusen takk for deres varm støtter.
– Thanks so much for your warm support.
– Merci beaucoup pour votre soutien.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục