THÊM MỘT NIỀM VUI TRONG NGÀY

Thời buổi kinh tế khó khăn, ảnh hưởng không ít đến mọi đóng góp và những trợ duyên đáng quý của những tấm lòng nhân ái vẫn thường tạo duyên cho Phuc’s Fond. Đã hơn 15 năm nay cứ mỗi mùa hạ về, mình lại cùng các con lên đường về với quê hương và tiến hành nhiều hoạt động từ thiện nhằm kịp thời giúp đỡ những phận đời còn khốn hó ở quê nhà.

Không như những năm trước, năm nay thật sự vô cùng khó khăn để vận động mọi đóng góp của quý tấm lòng nhân ái. Vì vậy khi nhận được tin nhắn của cháu Kimanh Nguyen với nội dung:
– Chú ơi! Hôm nay con mở thùng được 420 CAD, con góp vô thêm 380 CAD nữa là 800 CAD nghe chú. Đây là một thùng từ thiện con tự nguyện bỏ ở tiệm, vì tiệm của con thường thợ không phải trả tiền supply, chỉ khi nào bạn mô lấy cái kềm hay cây chạy bột thì bỏ vô $5,$10 đô. Con dồn đó đó, khi nào chú vận động hay kêu gọi cho những phận đời khó khăn hoặc các chương trình hoạt động khác thì con gửi cho chú đó chú.

Đọc tin nhắn và tấm hình cháu gửi kèm cho mình mà lòng rộn ràng với niềm vui. Cám ơn con thật nhiều đã luôn hy sinh một chút hạnh phúc của riêng mình để cùng Phuc’s Fond đồng hành nhằm lan tỏa yêu thương.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục