TIẾP TỤC GÓI QUÀ XUÂN NGHĨA TÌNH 2023 – NGHĨA CỦA CHỮ CHO

Thứ bảy tuần trước, vào ngày 8/1/2023 các em thành viên đã tập trung về văn phòng Phuc’s Fond nhằm gói Xuân Nghĩa Tình, thế nhưng tuy đã cố gắng cũng chỉ mới hoàn thành được gần 400 suất quà. Tối qua và hôm nay thứ bảy ngày 14/1/2023 các em lại tiếp tục hy sinh thêm ngày chủ nhật, cùng nhau tề tựu để chuẩn bị hoàn tất những phần quà cò lại, nhằm chuẩn bị tiếp tục chuyển giao những phần quà yêu thương đến với những phận đời còn khốn khó.

Phuc’s Fond luôn quan niệm:
“Của cho không bằng cách cho”. Thực hành hạnh nguyện qua nghĩa: chữ CHO phải luôn đúng nghĩa. Cho không phải là một sự Bố Thí, để người khác biết ơn, hay làm cho có, cho xong và cho hoàn thành trách nhiệm. Với tổ chức Từ Thiện Phuc’s Fond, chữ CHO không hiện hữu trong tâm tư và nguyện vọng của chúng tôi. Mà chúng tôi luôn là dịp cầu đồng cảm, là nơi góp nhặt yêu thương nhằm chia sẻ qua hình thức TRAO TẬN TAY đến với những phận đời bất hạnh.