CẦN NHÀ TÀI TRỢ

Hàng tháng vẫn cần nhà tài trợ cho các chương trình hoạt động định kỳ….Tình hình kinh tế thế giới đang rất “ảm đạm”, nên ngân sách họat động của Phuc’s Fond, cũng bị ảnh hưởng không ít. Vì vậy chúng tôi cần lắm quý Mạnh Thường Quân cùng chung sức.

Chỉ cần 6.000.000 vnđ = 250 USD, bạn đã mang lại niềm vui, nụ cười và xoa dịu một phần nổi đau của những bệnh nhân nghèo đang đối diện. Số tiền này sẽ được chúng tôi đi chợ và nấu hơn 300 suất ăn chay và sẽ trao tại địa điểm:
-Bệnh viện Trung Ương Huế.
-Bệnh viện Đại Học Y Huế (đã có người tài trợ định kỳ)
Ngoài 300 suất được trao tại Bệnh Viện Trung Ương Huế, hàng tháng còn có hai chị Tuy Oanh Duong Thi và Dương Hiền đã tài trợ điểm trao tại Đại Học Y Huế)

Tiền đôi lúc không mua được nụ cười cho bạn, nhưng nếu biết xử dụng đúng lúc, đúng hoàn cảnh và mục đích, sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bao phận đời còn cơ cực, bần hàn trong cuộc sống.

Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục