DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ CHÁU NGUYỄN THỊ THANH NHÀN

Bài viết kêu gọi một chút tình đồng cảm cho cháu Nguyễn Thị Thanh Nhàn, có tự đề: XIN HÃY CỨU CON chưa “ráo mực” https://www.facebook.com/phucs.fond.9/posts/2078662315647857 Chúng tôi thật hạnh phúc và vô cùng cảm kích, vì được quý Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng nhân ái lắng nghe. Quý anh chị đã quan tâm, dành yêu thương và đồng cảm cho cháu Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nên chúng tôi ghi nhận sự hỗ trợ như sau:

Anh Rio Trgviet 100 USD
Chị Dong Phuong Nguyen Le 2.000.000 VNĐ
Chị NhuPhan Nguyen 1.000.000 VNĐ
Chị Nguyễn Hoa 100 USD
Một ân nhân dấu tên 100.000 VNĐ
Chị Nhã Uyên Nguyễn 500.000 VNĐ
Anh Trần Văn Thạnh 300.000 VNĐ
Người bạn thời thơ ấu 1.000.000 VNĐ
Anh Dung Truong 500 sek = 1.250.000 VNĐ
Chị Nhan Bui 500 sek = 1.250.000 VNĐ
Chị Nghi Nguyen 50 USD
Em Quốc Tri 500.000 VNĐ
Chị Tuy Oanh Duong Thi 1.000.000 VNĐ
Chị Tiny Nguyen 50 AUD
Chị Thuy Nguyen 500.000 VNĐ
Chị Tam Vu 500.000 VNĐ
Chị Tram Kim Le 100 AUD
Chị Nguyen thị Bich Thuy 2.000.000 VNĐ
Chị ThiThii Trần 300.000 VNĐ
Chị Bao Thuan Le 200 USD
Chị Ái Phi Mai 200 USD
Anh Phuoc Ngo – Lee 100 USD
Anh Chinh Pham 50 USD
Chị Tu Katie Pham 100 USD
Chị Cam Thi Tran 50 USD
Chị Thuy Le 1.000.000 VNĐ
Anh Hiep Nguyen 50 USD
Chị LuuLy Veggie 100 AUD
Chị Tramy Hoang 100 USA
Chị Thuy Nguyen 100 AUD
Hiện đã quyên góp được: 45. 800.000 VNĐ

Hy vọng sẽ nhận được nhiều yêu thương của quý tấm lòng nhân ái gửi đén cháu thêm nữa. Để cuộc đời của cháu có thêm chút niềm, vui sau ba đớn đau và bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục.